"Ce faci pentru tine dispare odată cu tine, ce faci pentru alții rămâne pentru eternitate" - Albert Einstein

 

Misiunea fundației EVERGREEN este aceea de a descoperi și sprijini persoane, grupuri și comunități, cu reale calități și abilități, în domeniul în care activează, sau trăiesc, cu posibilități materiale reduse. Misiunea noastră este de a le susţine, în activitatea lor socială și profesională. Sprijinim pe cei care, prin ceea ce sunt și ceea ce fac, doresc să-şi atingă potenţialul maxim, indiferent de sex, religie, apartenenșă politică, rasă, nație. Misiunea noastră este de a stimula și îmbunătăţi calitatea vieţii în comunitate, prin realizarea și încurajarea activitaților, evenimentelor si actiunilor sociale, culturale, sportive, editoriale, sau de altă natură, toate menite să îndeplineasca scopul fundației, inclusiv prin voluntariat, donaţii individuale, corporatiste şi altele.