Feature-img

CE NE PROPUNEM :


Fundaţia EVERGREEN își propune să colaboreze cu parteneri și instituții din țară și internaționale, cu organisme si instituţii europene, cu societăţi comerciale şi alte organizații non guvernamentale și fundaţii, pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse. Fundatia EVERGREEN nu se implică în viața politică, în activitați electorale, în acțiuni religioase, rasiste sau de altă natură, acțiuni care i-ar periclita statutul de impartialitate, obiectivitate si deschidere spre valorile umanitații.


Istoric
Scopul și misiunea
Despre membrii

OBIECTIVELE NOASTRE :


1. Să sprijinim păstrarea, cunoașterea și dezvoltarea patrimoniului cultural național și universal,
2. Să organizăm acțiuni, proiecte si evenimente (culturale, educaţionale, sociale), menite să ridice gradul de cultură și civilizație a comunității;
3. Să realizăm proiecte și actiuni în domeniul sănătătii şi integrării persoanelor defavorizate, din comunitate, pentru ca aceştia să aibă o viaţă mai bună;
4. Să implicăm un număr cât mai mare de parteneri – organizaţii, companii, instituţii şi persoane private, în activităţi de responsabilizare socială, filantropie şi voluntariat;
5. Să contribuim la întărirea şi consolidarea societăţii civile;
6. Să milită, prin activitățile noastre, pentru aplicarea şi promovarea transparenței, competenței şi profesionalismul în comunitate;
7. Să susţinem persoanele, grupurile și comunitățile defavorizate, în activitatea lor profesională, pentru a performa la adevăratul lor potențial.

DESPRE NOI :


Istoricul Fundatiei


Înființată în 1998, Fundația EVERGREEN a avut o activitate modestă, în prima perioadă a existenței sale. Apoi, la conducerea fundației a venit o echipa managerială, cu o noua filozofie, o altă abordare și alte scopuri și principii în astfel de activități, care au dat un alt orizont scopului și misiunii fundației. Fundația EVERGREEN reprezintă una dintre puținele ONG-uri din România care are un scop, o misiune și o activitate focusată în slujba comunității.

SCOPUL FUNDAȚIEI:

Scopul fundației EVERGREEN este acela de a sprijinii comunitatea și de a susţine, prin activitățile sale, membrii comunităților să-şi atingă potenţialul maxim, indiferent de sex, religie, apartenență politică, rasă, nație.

MISIUNEA FUNDAȚIEI:

Misiunea noastră este de a stimula și îmbunătăţi calitatea vieţii în comunitate, prin realizarea și încurajarea activitaților, evenimentelor si actiunilor sociale, culturale, sportive, editoriale sau de altă natură, toate menite să îndeplinească scopul fundației, inclusiv prin activități de voluntariat, donaţii individuale, corporatiste şi de altă natură.

MEMBRII FUNDAȚIEI:

Membrii ai fundaţiei pot fi (alături de membrii fondatori și membrii consiliului director), toate persoanele care își exprimă dorința de a deveni membrii ai fundației, exprimată printr-o adeziune adresată în scris, personalul angajat şi specialişti care se ocupă de pregătirea proiectelor și activităților, precum și toate persoanele fizice sau juridice care sprijină activitatea fundaţiei.
Toți cei care doresc să devină membrii, trebuie să recunoscă şi să respecte toate prevederile statutului şi ale regulamentului de funcționare al fundației.

Membrii fundaţiei au dreptul:

• să participe la dezbaterea tuturor problemelor legate de realizarea scopului fundaţiei;
• să ceară organelor de conducere ale fundaţiei să-i sprijine în promovarea şi protejarea intereselor legitime ale fundației, în raporturile cu terţii;
• alte drepturi legale.

Membrii fundaţiei au obligația:

Membrii fundaţiei au obligaţia de a respecta prevederile statutului;
să participe efectiv la viaţa fundaţiei să plătească cotizaţia anuală;
să apere interesele, imaginea și prestigiul fundaţiei.

Cum puteți să deveniți membru al fundației:

Primirea ca membru în fundaţiei se face individual, pe baza adeziunii scrise, care va fi discutată şi aprobată de Consiliului Membrilor Fondatori al fundaţiei.
Pierderea calităţii de membru survine ca urmare a nerespectării obligaţiilor membrilor fundaţiei și/sau statutului fundației.